Energomonitor Bulgaria

ЕНЕРГБГ ДЗЗД е ексклузивен партньор за България на уредите Енергомонитор на чешката компания Energomonitor, s.r.o., Hlubinska 917/20. 702 00 Ostrava, Czech Republic (www.energomonitor.com). Благодарение на създадените представителства в множество европейски страни, продуктът Енергомонитор е разпознаваема марка, както на европейския, така и на българския пазар. Енергомонитор създава ново бъдеще в потреблението на енергия и допринася за създаването на една по-чиста среда за живеене. 

Нашата цел

Основната цел на Енергомонитор България е да осигури на клиентите лесен и достъпен контрол над консумацията на електричество, природен газ, вода и температура в дома и офиса. Енергомонитор България цели също така да подтикне потребителите към предприемане на действия за подобряване на енергийната ефективност и ефективно използване на доставяната енергия в техните имоти.

Цялостен продукт

Горди сме, че опитния екип от специалисти на Енергомонитор Чехия създава и непрекъснато усъвършенства цялостен инструмент (софтуер и хардуер), който позволява представянето на информацията за енергийното потребление по достъпен и разбираем за потребителите начин чрез графично и таблично представяне на данните. Продуктите Енергомонитор са сиртифицирани и задоволяват потребностите от информация и на най-взискателните потребители. Дългогодишния опит на специалистите от Енергомонитор Чехия им позволява създаването на цялостни разработки  (IoT), както за стартъпи, така и за корпоративни клиенти. Каталога можете да изтеглите от stack7_catalogue___2018-05-10.

Лесна инсталация

Модулите на Енергомонитор се монтират изключително лесно, без необходимост от допълнителни материали. Всичко, което Ви е необходимо за инсталиране на модула е включено в комплекта.  

Икономия на енергия, средства и СO2

Енергомонитор България спомага за енергийно спестяване, спестяване на средства и не на последно място намаляване отделянето на въглеродни емисии СO2 в атмосферата при крайните потребители на енергия. В най-скоро време предстои въвеждането и на сензор за контрол на нивата на  СO2 и влажността в помещенията. 

Енергомонитор подпомага изпълнението на изискванията на Директива 2012/27/ЕС

Енергомонитор България следва целите на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на енергийната бедност на домакинствата в Република България. Допринася за икономическия растеж на страната чрез внедряване на иновации и повишаване на осведомеността за ползите от енергийните спестявания и възможностите за предотвратяване изменението на климата.

Енергомонитор България подпомага крайните потребители на енергия да повишават своята информираност по отношение на енергийното си потребление в съответствие с изискванията на чл.7, т.7, б) на Директива 2012/27/ЕС, като Повишаването на инфомираността стимулира промяна на поведението и води до реални енергийни спестявания при крайното потребление на енергия.

Подпомага изпълнението на целите на търговците за енергийно спестяване от 1.5% годишно

Енергомонитор България подпомага изпълнението на целите на задължените лица - търговците на енергия по Закона за енергийна ефективност  за енергийно спестяване при крайното потребление на енергия в размер на 1.5% годишно, в съответствие с член 7 на Директивата.

В съответствие с член 10 на Директивата, Енергомонитор България предоставя на потребителите онлайн достъп до информация за енергийното им потребление по минути, часове, дни, седмици, месеци и години. Съхраняването на исторически данни за енергийното потребление позволява сравняване на текущата консумация с консумацията за предходни периоди. Сравнението допринася за промяна в поведението на потребителя в посока намаляване на енергийната консумация.

Подпомага повишаването на културата на потребление на енергия при крайното потребление

Надяваме се, че внедряването на устройствата Енергомонитор в България ще въведе нова култура на потребление на енергия, отговорно отношение към употребата на енергийни ресурси и ще допринесе за предотвратяване изменението на климата.

Политика за разпространение на продуктите Енергомонитор

Ако споделяте нашите ценности и желаете да станете наш дистрибутор в България, не се колебайте да се свържете с нас.

Към сайта Energomonitor

ENERGBG DZZD, BG177135346