Често задавани въпроси (FAQ)
?
Какво могат да измерват уредите ЕНЕРГОМОНИТОР?

Уредите ЕНЕРГОМОНИТОР могат да измерват индивидуалната консумация на ток, природен газ, топла и студена вода, външна и вътрешна температура и др. и да предават в реално време данните чрез защитени връзки през интернет до всяко устройство снабдено с интернет . Данните се представят по ясен и разбираем начин с инфографики, таблици и диаграми. Съвсем скоро предстои доставянето на българския пазар и на сензори за отчитане нивото на СО2 и влажност в помещенията.

?
Мога ли да си монтирам сам уредите ЕНЕРГОМОНИТОР?

Монтирането на сензорите ЕНЕРГОМОНИТОР е изключително лесно, но въпреки това препоръчваме тази дейност да се извършва от квалифициран специалист. За отчитане консумацията на ток чрез уредите Powesense токовия трансформатор или т.н. сензорната скоба (клипс) се защипва към фазовия проводник или проводници вътре в имота в електрическо табло или трансформатор. Размерът на клипса трябва да е съобразен с диаметъра на кабела върху който ще се монтира и ампеража на тока, който ще измерва.

?
На какъв период от време се актуализират данните? Запазва ли се архив на данните?

Данните се актуализират на всеки 6 секунди. Историята на данните се запазва на всеки 90 секунди. Информацията може да се извлича във формат XLS и CSV. Можете да се преглеждте и анализирате в подходящо за вас време, както и при заявено желание да получавате седмични и месечни доклади по имейл.

?
Мога ли да измеря консумацията на конкретен уред?

Да, с устройствата ЕНЕРГОМОНИТОР Plugsense можете да измервате консумацията на конкретни уреди включени в електрическата мрежа. Ако имате съмнения, че даден електроуред харчи повече енергия от обичайното, то с уредите Енергомонитор Plugsense можете да направите проверка и да предприемете действия за замяна на стария и неефективен уред с нов икономичен енергоефективен уред от най-висок клас. Повече информация за класовете на ефективност на битовите електроуреди можете да видите тук.

?
Мога ли да наблюдавам в реално време колко енергия консумира моето домакинство и офис на телефона си?

Да, ЕНЕРГОМОНИТОР е web базирана платформа, която ви позволява да наблюдавате енергийната си консумация от всяко устройство свързано с интернет – телефон, таблет, лаптоп или компютър. Можете да наблюдавате:

• Моментния товар и консумацията по минути, часове, дни, месеци...;

• Максимална, минимална и средна консумация;

• Да правите сравнения с консумацията от вчера или друг зададен период;

• Да следите в реално време външна и вътрешна температура;

• Да следите консумацията си на природен газ, вода и др.

?
Какви материали са ми необходими за да инсталирам ЕНЕРГОМОНИТОР?

Всичко необходимо за инсталацията е включено в комплектите на модулите ЕНЕРГОМОНИТОР. Модулите могат да се надграждат с допълнителни сензори за измерване, като към една Домашна база могат да се свържат до 30 предавателя (трансмитера). За свързването на Домашната база с интернет е необходимо наличието на рутер. Връзката между Домашната база и трансмитерите е безжична, като разстоянието е препоръчително да не надвишава 150 метра. Максималната дистанция зависи от факторите на околната среда. Наличието на прегради, като дебели бетонни стени с армировка и/или подови плочи, работещи безжични устройства като домашни метеорологични станции или термостати може значително да намали обхвата на връзката между предавателя и Домашната база.

?
Могат ли устройствата ЕНЕРГОМОНИТОР  да бъдат използвани за трифазен ток?

Да, могат със сензорите ЕНЕРГОМОНИТОР Powersense за измерване на три фази. Необходимо е да прикачите сензорните скоби към трите фазови кабела и да ги включите към един общ трансмитер. Всеки трансмитер разполага с три гнезда за включване на сензори. Получавате информация за консумацията на всяка отделна фаза, както и сумарно за трите фази общо.

?
Каква честота се използва за безжична връзка между трансмитера и Домашната база?

Безжичната връзка между трансмитера и Домашната база се осъществява на честота 433 MHz. Като опция се предлага и честота 868 MHz.

?
С какви батерии работят трансмитерите?

Трансмитерите се предлагат с включени в комплекта 2 бр. алкални батерии АА по 1.5V. Батериите имат повече от 2 години живот.

?
Мога ли с помощта на ЕНЕРГОМОНИТОР да разбера колко пари изразходвам преди да получа месечната сметка от доставчика на комунални услуги?

Да, софтуерът ЕНЕРГОМОНИТОР ви дава възможност да въведете конкретни данни за цената на комуналните услуги, което ви позволява да виждате в реално време натрупаните суми, които дължите на доставчика. Точни данни за тарифите можете да получите от вашите доставчици на комунални усуги или от последните фактури.

?
Заплаща ли се годишна такса за ползване на софтуера ЕНЕРГОМОНИТОР?

Да, всяка Homebase (Домашна база) се регистрира с нейния уникален номер в платформата ЕНЕРГОМОНИТОР. Таксата за ползване на софтуера Енергомонитор е включена в цената за първата година. За всяка следваща година се заплаща годишна такса за ползването на софтуера.

?
Мога ли да намаля сметките си за комунални услуги с помощта на ЕНЕРГОМОНИТОР?

Да, с уредите ЕНЕРГОМОНИТОР можете да намалите драстично консумацията си, ако промените вашето поведение. Чрез уредите Енергомонито можете да определите кои са така наречените "Енергийни вампири" и да се освободите от тези ненужни разходи. Промяната в поведението води до намаляване консумацията на енергия, намаляване на сметките и не на последно място намаляване нивата на отделяните вредни емисии в атмосферата в района в който са монтирани.

?
Колко точни са уредите ЕНЕРГОМОНИТОР?

Сензорите ЕНЕРГОМОНИТОР не са търговски прибори и нямат за цел да заменят или да оспорват показанията на търговските измервателни прибори, монтирани на границата на собственост на имотите. В повечето случаи отклонението от показанията на търговските прибори (грешката) не надвишава 5%, което е следствие от колебанията на напрежението в мрежата. Сензорите са проектирани и създадени с цел да показват в реално време каква енергия и ресурси използвате с цел енергийно спестяване, а не да проверяват прецизността на вашите търговски прибори. Ако имате съмнения относно точността на вашите търговски прибори, препоръчваме да се обърнете към оторизираните за тази цел органи за проверка.

Ако имате проблем или въпрос свързан с предлаганите от нас продукти или услуги и не намирате
неговото решение сред изброените по-горе, ще се радваме да се свържете с нас
ENERGBG DZZD, BG177135346